top of page
Fyzio Vinohrady

Mgr. Michaela Červínková

Fyzioterapeutka * Psycho - Fyzioterapeutka

Na základě své dvacetileté praxe nabízím profesionální fyzioterapii, psycho - fyzioterapii či fyzio - masáže podle vašich potřeb a zdravotního stavu. Zaměřuji se především na hledání příčin obtíží, nejenom na fyzické úrovni, řešení psychosomatických projevů , odstranění  nesprávných pohybových stereotypů a v neposlední řadě i na působení negativních vlivů dnešního rychlého životního stylu na zdraví a duševní pohodu každého z nás. 

Vzdělání :

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Magisterské studium obor Sociální pedagogika

státní zkouška : psychologie, právo, sociální pedagogika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –  Osvědčení o absolvování programu na přípravu učitelů střední školy, získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

Vyšší zdravotnická škola Brno, obor Diplomovaný fyzioterapeut

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl. č. 4/2010Sb.)

Kurzy a poskytované techniky : 

 • měkké techniky a mobilizace dle Mojžíšové

 • senzomotorická stimulace

 • cvičení na balančních plochách, cvičení na velkém míči a s overballem

 • triggerpoints therapy

 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Lewita

 

Trenérská škola Slavia, Praha

 • Instruktor fitness

 

Dexter Academy, Praha

 • Hot Stones – masáž lávovými kameny

 •  Anticelulitidová masáž

 

Buď Fit, Praha

 • Manuální lymfodrenáž

 

Akademie Nobilis Tilia

 • aromaterapeutická masáž celého těla

 

IPVZ, Praha

 • Bobath koncept u dospělých pacientů

 

Terapi Master, Praha

 • Basic Course The S – E – T Concept

 

Infinit, Praha

 • Masáže těhotných

 • Reflexní terapie

 • Baňková masáž

 • Masáž hlavy a obličeje

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

Platón

řecký filosof (427 - 347 př. n. l)

bottom of page